เชียงราย

สากลการเกษตร 2015
138 หมู่ 10 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 081-603-4818

เชียงใหม่

บริษัท ทูลโปรเฟสชั่น จำกัด
177/10 หมู่ 7 ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ : 053 -441-111

Website : iToolmart

บริษัท ลิ้มศักดากุลเคมีเกษตร จำกัด
เลขที่ 200 หมู่ที่ 7 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053-011-711

ลำพูน

บริษัท ประดิษฐ์เคมีการเกษตร จำกัด
341 หมู่ 5 ตำบล อุโมงค์ อำเภอ เมือง จังหวัด ลำพูน 51150
โทร: 063-1143338

อุตรดิตถ์

บริษัท ชัยฟ้าเกษตรภัณฑ์ จำกัด
2/80 ถนน พาดวารี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์: 099-002-4999

ตาก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงเซ่งเฮงตาก
เลขที่ 115-117 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก 63000
โทรศัพท์: 080-118-5686

นครปฐม

บริษัท 168 เทวกุลเกษตร จำกัด
168 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 034-998587

บริษัท มิตธารัน อินดัสทรี จำกัด
17/82 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทร 02-811-6177-80
แฟกซ์ 02-420-4465

ร้านเสริมยศกลการ
เลขที่ 101/1 หมู่ที่ 1 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธทณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทร 061-694-6355

พระนครศรีอยุธยา

บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จำกัด
68/10 หมู่ที่ 1 ถนนโรจนะ ตำบลไผ่ลิง
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 035-244-388

ปทุมธานี

บริษัท ดำรงรังสิต อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
539,541,543 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 025-310-529

นครนายก

บริษัท ตั้งวัฒนชัย จำกัด
ข4-075-076 ถนนพาณิชย์เจริญ ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
โทรศัพท์ : 084-692-5542

เพชรบูรณ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทองดีการเกษตร
40/2 ถนน เทพาพัฒนา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056-722-743

นนทบุรี

บริษัท ตั้งง่วนเฮง (2535) จำกัด
17/6 หมู่ 5 ถนนเทศบาล 3 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 025-717-337

พิษณุโลก

บริษัท น่ำเซ่งหลี จำกัด
14-15 ถนนพญาลิไท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-258-829

นครสวรรค์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครสวรรค์ไทยสมบูรณ์
385-7 ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: 086-445-9180

บริษัท แอ็กกี้โฮม จำกัด
637/8 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
โทรศัพท์: 056-217-820

สมุทรปราการ

พีเอสพี มาร์ท
1/6-7 หมู่ 7 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 081-911-9265

กรุงเทพมหานคร

ZEN-NOH GREEN RESOURCES (THAILAND) CO.,LTD.
เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์อาคารชั้น 14 ถนนเพลินจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร 100330
โทรศัพท์: 0-2254-8657-9

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ เอส พี ซี
970/35 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์: 087-498-1605

บริษัท ธีรวัฒน์เครื่องอัดลม จำกัด
399 ถนนวรจักร ต.ป้อมปราบ อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ :0-2225-2331 , 0-2621-2551

บริษัท เค.ที.แม็กซ์ จำกัด
เลขที่ 366 ซอย พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ เเขวง บางบอน เขต บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10150

ชลบุรี

บริษัท ฮาร์ดแวร์ คิง จำกัด
351/1 หมู่ 6ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทร: 038-197-999

ราชบุรี

คลีนิคเกษตร
187/2 หมู่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์: 081-646-9147

เลย

บริษัท คานเจริญยนต์ จำกัด
177 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ : 042-899-030

นครราชสีมา

บริษัท อาร์พีซี ทูลทาร์ท จำกัด
939/29 หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 083-466-4993

บริษัท เพื่อนเกษตรปากช่อง จำกัด
804,804/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร : 044-311531
แฟกซ์: 044-314306

ศรีสะเกษ

บริษัท แสงศิริเคมีเกษตร จำกัด
152 หมู่ที่ 13 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150
โทรศัพท์ : 085-151-5676

อุบลราชธานี

ร้าน ราชายนต์ตระการ
455 หมู่4 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 086 – 781 – 4229

ประจวบคีรีขันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประจวบเชียงกง
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์: 089-257-3466

ชุมพร

เกษตรภัณฑ์ ท่าแซะ
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 138 หมู่ 16 ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
โทร: 093-750-8882

ร้าน โกสุ่ย
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 249 ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร: 077-541-357

สุราษฎร์ธานี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กสิกรจักรกล
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 85/5 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 077-272-476

ปัตตานี

ร้าน โปลุ้น การไฟฟ้า
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 97 , 105 หมู่ที่ 6 ตำบล นาประดู่ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี 94180
โทรศัพท์ : 062-245-4828

เอเชี่ยน มารูยาม่า (ประเทศไทย) เรามีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการลูกค้า ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย