ข้อมูลโดยสังเขป

ชื่อบริษัท บริษัท เอเชี่ยน มารูยาม่า (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2
150/40 หมู่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 033-046-121 / โทรสาร : 033-046-122
การประกอบธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร
วันที่ก่อตั้ง 14 มกราคม 2558
สถานภาพธุรกิจ ยังดำเนินกิจการอยู่

สำนักงานใหญ่ ที่ญี่ปุ่น

Maruyama Mfg. Co., Inc.
4-15 Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047 JAPAN

โทรศัพท์ : +81-3(3252)2271
โทรสาร : +81-3(3252)4724

เว็บไซต์ : http://www.maruyama.co.jp/english/index.html

บริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย

MARUYAMA MFG (THAILAND) CO., LTD.
150/40 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ : 038-347117-9
โทรสาร : 038-347040

เว็บไซต์ : https://maruyama.co.th/th/